Projekt badawczy OPUS 13 nr 2017/25/B/NZ7/02795


Informacje

Densytometr rentgenowski Hologic Horizon Wi

Densytometr rentgenowski Hologic Horizon Wi: Skuteczną i bezbolesną metodą diagnozowania...


Badania - zapaśnicy

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej dr Dariusz...


Power

W dniu 24 maja br. w FAWF w Białej Podlaskiej zakończył realizację zajęć prof. Jared Porter w...


Spotkanie naukowo-poznawcze

W dniu dzisiejszym, tj. 22.05.2019 w godz. 10.30-12.00 zrealizowano w Auli ROBiR przy Filii AWF w...


100-lecia powołania Służby Więziennej

W dniu 15 lutego 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej odbyło...


Badania naukowe - PZPN

W dniach 17 – 18 stycznia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej w...


Badania - Jan Chmura

Filia w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego we...


Aktywna Mama

W dniu 18 kwietnia br. dr Paweł Różański podczas wydarzenia realizowanego w FAWF eventu Aktywna...


II część badań naukowych na grupie Trenerów kursu Szkoły Trenerów PZPN UEFA PRO

W dniu18 kwietnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju odbyła się II część badań...


Mistrzostw Polski Księży w Futsalu

Upowszechnianie wyników zrealizowanych badań „Efekt 12-tygodniowego treningu z zastosowaniem...


Wydarzenia naukowo-sportowe z Diecezją Siedlecką

W ramach wspólnej organizacji wydarzenia naukowo-sportowego z Diecezją Siedlecką zostały...


Konferencja Szkoleniowa Instytutu Sportu pod Patronatem MSiT w FAWF w Białej Podlaskiej

Konferencja Szkoleniowa Instytutu Sportu pod Patronatem MSiT w FAWF w Białej Podlaskiej   W...


Koncert galowy "Warto być Polakiem"

W dniu 11 listopada, jako rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego...


Zaproszenie na koncert

W dniu 11 listopada 2017 roku o godzinie 18.00  na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa...


16 International Podlasie Jazz Festival

16 International Podlasie Jazz Festival 22 października 2017 r.


Konferencji: 'Niegrzeczne dzieci? Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem'

Stowarzyszenie "Wspólny Świat", Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz FAWF Biała...


Koncert Jubileusz Zespołu Bialskiego Jazz Trio rozpocznie się o godz. 18.00 w Centrum Upowszechniania Wyników Badań

Koncert Jubileusz Zespołu Bialskiego Jazz Trio rozpocznie się o godz. 18.00 w Centrum...


Badania naukowe

W dniu 22.09.2017r. grupa 13 zawodowych siatkarzy I-ligowego zespołu MKS "Ślepsk" Suwałki...


Wyniki badań

W Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców organizowane są konferencje, spotkania, seminaria z przedstawicielami biznesu i innych jednostek naukowych, w celu transferu wiedzy i popularyzowania wyników badań.

Udostępnianie informacji naukowych

Centrum Udostępniania Informacji Naukowych wraz z zespołem sal seminaryjnych stanowi bazę do organizacji imprez szkoleniowo - seminaryjnych.

Tytuł projektu grantowegoWpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u pacjentów z chorobą Parkinsona: badanie randomizowane z jednorocznym okresem obserwacji”

Realizowany jako konsorcjum AWF we Wrocławiu i AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia Biała Podlaska

Streszczenie projektu

Choroba Parkinsona (PD) jest chorobą degeneracyjną ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wynikającą głównie z degeneracji neuronów dopaminergicznych istoty czarnej, co prowadzi do 80% utraty dopaminy (DA) w prążkowiu, zwłaszcza w skorupie. Ta utrata DA powoduje nieprawidłowości w aktywności układu pozapiramidowego, a w konsekwencji zaburzenia hipertoniczno-hipokinetyczne (spowolnienie ruchowe, sztywność, drżenie), zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia nastroju.

Obecnym złotym standardem w leczeniu choroby Parkinsona jest farmakoterapia: podawanie lewodopy (prekursora dopaminy) i/lub antagonistów receptorów dopaminy. Leczenie to ma charakter jedynie objawowy i nie powstrzymuje procesu neurodegeneracyjnego oraz dodatkowo łączy się z pojawieniem się niepożądanych skutków ubocznych.

Jednocześnie istnieje wiele badań prowadzonych na zwierzętach i ludziach, wskazujących, że ćwiczenia fizyczne wywołują korzystne zmiany, między innymi: wzrost wydzielania czynników neurotroficznych (BDNF, NGF, IGF-1), wzrost ekspresji receptorów dopaminowych D2 w prążkowiu, wydłużenie korowo-rdzeniowego okresu ciszy w technice TMS (przezczaszkowej stymulacji magnetycznej), wzrost amplitudy elektroencefalogramu (EEG) ruchowego potencjału korowego związanego z ruchem palca wskazującego oraz zmniejszenie sztywności mięśniowej. Jak dotąd nie określono jednak, jak długo po zaprzestaniu ćwiczeń efekty te utrzymują się. Dodatkowo najnowszy raport dotyczący modelu zwierzęcego parkinsonizmu wykazał, że cykl intensywnych ćwiczeń na bieżni ma neuroprotekcyjny wpływ na syntezę DA w zwojach podstawy mózgu i wywołuje zmiany w szlakach dopaminergicznych OUN, co stanowi eksperymentalny dowód na istotną rolę ćwiczeń fizycznych w PD, które wywołują zbliżone efekty do farmakoterapii. Dotychczas nie odkryto jednak w pełni mechanizmów wpływu tych zmian na funkcjonowanie regionów podkorowych i korowych oraz zachowania motoryczne oraz nie wykonano podobnych badań na ludziach z PD.

Dlatego celem niniejszych eksperymentalnych badań dynamicznych (podłużnych) ludzi będzie zbadanie wpływu dwóch cyklów 12 tygodniowych ćwiczeń o wysokiej intensywności na: (i) poziom dopaminy w skorupie prążkowia, (ii) neurofizjologiczną funkcję ruchowych struktur korowych i podkorowych oraz aktywność mięśni szkieletowych, (iii) zachowania psychomotoryczne, które są istotnie związane z funkcjonowaniem struktur nerwowych zależnych od dopaminy oraz (iv) poziom wydzielania czynników neurotroficznych we krwi.

Badania zostaną przeprowadzone na 40 osobach z PD, którzy zostaną podzieleni na dwie grupy, tj. grupę osób, która będzie poddawana dwóm 12 tygodniowym cyklom treningowym HIIT (PD-TR) i grupę osób, która nie będzie uczestniczyła w tych cyklach treningowych (PD-NTR) oraz grupie 20 osób zdrowych w podobnym wieku, którzy również nie będą uczestniczyli w treningach (H-CO). Grupa pacjentów PD-TR odbędzie dwa cykle 12-tygodniowe ćwiczeń o wysokiej intensywności (HIIT – high intensity interwal training), którego potencjał wywoływania zmian neuroplastycznych i łagodzenia objawów PD został stwierdzony we wcześniejszych badaniach. Badani z grup PD-TR i PD-NTR będą poddani serii obiektywnych badań w fazie “wyłączenia” (OFF phase) choroby, przed pierwszym cyklem HIIT, w pierwszym tygodniu po cyklu, po 1,5 i 3 miesiące po pierwszym cyklu HIIT; oraz w takich samych punktach czasowych po drugim cyklu HIIT, a badani z grupy H-CO zostaną poddani tym samym badaniom jednorazowo. W celu określenia zakładanych zmian w funkcjonowaniu mózgu pod wpływem ćwiczeń HIIT, zostanie zastosowana: (i) metoda obrazowania PET do oceny poziomu dopaminy w skorupie prążkowia, (ii) metoda fMRI do pomiaru aktywności metabolicznej w aktywnych obszarach mózgu i interakcji między strukturami podkorowymi i korowymi odpowiedzialnymi za wykonanie zadań ruchowych i poznawczych oraz (iii) metoda EEG do oceny amplitudy, położenia i kierunkowości czynności bioelektrycznej w obszarach korowych i siły oddziaływań wewnątrz sieci korowej podczas wykonywania zadań ruchowych i poznawczych. Podczas pomiaru fMRI i EEG badani będą wykonywali (i) oburęczne zadania ruchowe, których przebieg według opublikowanych wyników badań zależy od poziomu DA w prążkowiu (samodzielny ruch oburącz, podczas którego rejestrowana będzie wartość generowanej siły, amplitudy ruchu oraz EMG) oraz (ii) wyobrażenie wykonania tych zadań ruchowych. Dokonamy również oceny ruchowych i poza ruchowych symptomów PD oraz oceny prostych funkcji zręcznościowych dla oszacowania jakości zachowań motorycznych.

Użycie zaplanowanych metod pozwoli określić w sposób szczegółowy mechanizmy funkcjonowania OUN osób z PD, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji korowo-podkorowych, zależnych od syntezy i transmisji DA. Wyniki zaplanowanych badań umożliwią odpowiedzenie na fundamentalne pytania dotyczące neuroplastyczności osób z PD wywołanej przez HIIT, a także uzupełnią lukę w wiedzy z zakresu mechanizmów zmian wywołanych ćwiczeniami fizycznymi u osób z PD, a w rezultacie mogą stanowić podstawę do wzbogacenia obecnego złotego standardu leczenia chorych o rehabilitację opartą na dowodach naukowych. Skuteczna rehabilitacja osób z PD niesie także za sobą również korzyści gospodarcze w postaci redukcji kosztów leczenia, a zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu zmian czynności OUN skutkujących w poprawie funkcjonowania osób chorych pod wpływem ćwiczeń fizycznych, pełni także doniosłą rolę w społeczeństwie starzejącym się.

Sposób realizacji badań

Niniejszy projekt będzie realizowany we współpracy czterech ośrodków, w których będą zatrudnieni wykonawcy posiadający niezbędne kompetencje do przeprowadzenia badań, jak również adekwatnych analiz w zakresie stosowanych metod badawczych. Wykonanie obrazowania poziomu DA oraz pobranie krwi do badań biochemicznych i genotypicznych zostanie wykonane w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego (ZMNUM) w Warszawie (ul. Banacha). Obrazowanie funkcji mózgu zostanie wykonane w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego (CNIN) w Warszawie (ul. Pasteura). Te dwie instytucje oddalone są od siebie o dystans ok. 100 metrów, co pozwoli na sprawne zorganizowanie pomiarów. Jednoczesny pomiar EEG, EMG i siły zostanie wykonany również w CNIN, ale na przetransportowanej z Wrocławia aparaturze Katedry Kinezjologii AWF Wrocław. Analiza czynników neurotroficznych i genotypowanie BDNF’u zostanie wykonane w AWF Warszawa (Filia Biała Podlaska), gdzie zatrudniona jest Prof. dr hab. Małgorzata Chilimoniuk. Wykonanie wszystkich pomiarów w Warszawie wpływa oczywiście na koszta związane z transportem i zakwaterowaniem wykonawców projektu spoza Warszawy, ale jednocześnie gwarantuje najwyższą jakość zbieranych danych i wykonywanych analiz przez zespoły zaangażowane w realizację niniejszego projektu.

Wszelkie materiały Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej (w szczególności wyniki badań, zdjęcia, grafiki, pliki video) zamieszczone w serwisie lab.aiwil.awf-bp.edu.pl chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej zezwala na bezpłatny przedruk artykułów z serwisu lab.aiwil.awf-bp.edu.pl pod warunkiem mailowego poinformowania nas raz w miesiącu o fakcie korzystania z serwisu oraz podania źródła artykułu. W portalach i serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu: Źródło: lab.aiwil.awf-bp.edu.pl a w czasopismach adnotacji: Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej - Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju - lab.aiwil.awf-bp.edu.pl i lab.robir.awf-bp.edu.pl.Informacje o przedruku artykułów z serwisu lab.aiwil.awf-bp.edu.pl, lab.robir.awf-bp.edu.pl.informacje o prowadzonych badaniach, organizowanych konferencjach, wynikach badań prosimy przesyłać na adres: robir@awf-bp.edu.pl